JUJU on viidellä jaollinen.

Ju­ju koos­tuu tii­viis­tä kiin­teis­tö­viisikosta. Jat­kos­sa kam­pus kas­vaa ja mo­ni­puo­lis­tuu en­ti­ses­tään. Ju­jun ke­hi­tyk­sen suun­ta­vii­vat ve­de­tään yh­des­sä käyt­tä­jien kans­sa.

Ju­ju si­jait­see Hel­sin­gin Pi­tä­jän­mäes­sä. Elä­vä asun­to- ja yri­ty­sa­lue on muut­tu­mas­sa viih­tyi­säk­si kau­pun­ki­bu­le­var­dik­si puu­ri­vis­töi­neen ja rai­tio­lin­joi­neen. Ke­hit­ty­vä ja kes­kei­nen si­jain­ti so­pii täy­del­li­ses­ti Ju­jun ideo­lo­giaan.

Kiinteistöt

Takomotie 8 Takomo 1

Takomo

 • Aulapalvelut
 • Ko­kous­kes­kus ja au­di­to­rio
 • Ra­vin­to­la
 • Kak­si omaa park­ki­hal­lia
 • Pyö­rä­park­ki
 • Saunalliset sosiaalitilat
 • Sähköautojen latausmahdollisuus
 • Sähköpyörien latausmahdollisuus (tulossa)
 • Aurinkosähköä (tulossa)
 • Siivouspalvelut, kulunvalvonta, kiinteistönhoito

Tutustu Conficapin kiinteistösivulla

Hiomotie 8 Hiomo 8 2

Hiomo 8

 • Oma park­ki­hal­li
 • Run­saas­ti park­ki­ti­laa
 • Säh­köau­ton la­taus
 • Aurinkosähköä (tulossa)
 • Siivouspalvelut, kulunvalvonta, kiinteistönhoito

Tutustu Conficapin kiinteistösivulla

Hiomotie 6 Hiomo 6 3

Hiomo 6

 • Oma park­ki­hal­li
 • Run­saas­ti park­ki­ti­laa
 • Aurinkosähköä (tulossa)
 • Siivouspalvelut, kulunvalvonta, kiinteistönhoito

Tutustu Conficapin kiinteistösivulla

Kornetintie 3 Kornetti 3 4

Kornetti 3

 • Ra­vin­to­la
 • Päiväkoti
 • Kuntosali
 • Sauna- ja neuvottelutilat
 • Aurinkosähköä (tulossa)
 • Siivouspalvelut, kulunvalvonta, kiinteistönhoito

Tutustu Conficapin kiinteistösivulla

Kornetintie 6 Kornetti 6 5

Kornetti 6

 • Aurinkosähköä (tulossa)
 • Siivouspalvelut, kulunvalvonta, kiinteistönhoito

Tutustu Conficapin kiinteistösivulla
 • 8 km Hel­sin­gin kes­kus­taan

 • 4,4 km Pa­si­laan

 • 0,2 km Bussipysäkki

 • 0,5 km Juna-asema

 • 0,2 km Rai­de-Jo­ke­rin py­säk­ki

 • 0,3 km Kaupunkipyöräparkki

 • Pyöräteitse Hyvät yhteydet